Onze services

Wat we doen

We werken samen met onze klanten om de toekomst te creëren die zij voor ogen hebben. Om die te realiseren gebruiken we een combinatie van de onderstaande programma’s. Als je meer wilt weten over de oplossingen en mogelijkheden voor jou organisatie, neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.
De Purpose van je organisatie vinden is de eerste stap. Bij iedere implementatie stap wordt de dynamiek krachtiger. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen maar het is een geweldige ontdekkingstocht

Voor we starten, bepalen de KPI’s waarmee we de ontwikkelingen meten.

Het vier fasen ontwikkelings model


1 Purpose vinden

“He who has a why to live for can bear almost any how.”

– Friedrich Nietzsche

Onze klanten vragen ons hun organisatie Purpose te ontdekken als zij:

  • Een organisatie willen zijn met een brede verantwoordelijkheid
  • Toekomstbestendig willen worden

Of ze worstelen met een van de specifieke problemen die onder Purpose loading worden opgelost.

We hebben een specifieke aanpak voor Pre- en Post-fusie en overname trajecten. De Purpose van de twee verschillende organisaties maakt duidelijk of de twee succesvol kunnen samengaan. Een nieuw gezamenlijke Purpose is een zeer krachtig ‘hulpmiddel’ om de twee verschillende culturen samen te voegen.
Purpose kan op een aantal verschillende manieren worden gedefinieerd of ontdekt. Dit resulteert in een reeks uitspraken variërend van inspirerend tot sterk emotioneel geladen, afhankelijk van de gebruikte aanpak.
We ondersteunen u bij het vinden van de methode die op dit moment het beste bij u past.

Dit is ook het moment waarop de waarden van de organisatie meten. Op individueel niveau, zoals ze zijn voor de organisatie op dit moment en hoe men ze het liefst zou hebben.

Duidelijk wordt onder andere wat de culturele gezondheid is van de organisatie op dit moment en ook uitgesplitst naar verschillende afdelingen.

De voorkeurssituatie geeft aan welke waarden belangrijk zijn om betrokken en optimaal werken. Een goede indicatie van de af te leggen weg.

Assessment van Purpose binnen de organisatie op dit moment (free)
Meer informatie


2 Purpose aan het werk

Het hebben van een Purpose is spannend en creëert veel kansen als het goed wordt gebruikt en geïmplementeerd. Het geeft richting aan iedereen in en rond de organisatie. Bekijk de positieve effecten hier.

Brand authenticiteit

“A wind that blows aimlessly is no good to anyone.”

– Rick Riordan

Merken met een Purpose groeien twee keer zo snel in waarde dan merken die dat niet hebben (Kantar Millward Brown BrandZtm)
Dit effect zal naar verwachting alleen maar toenemen nu Millennials en de leeftijdsgroep na hen, Generation Z, een grotere invloed hebben. Ze hechten veel waarde aan Purpose en positieve impact. Een toekomstbestendig bedrijf kan daarom Purpose niet negeren in hun streven om hun concurrentievoordeel te behouden en te versterken.

Als we de Purpose hebben gevonden, helpen onze specialisten u om uw Purpose te vertalen in de juiste strategie en inhoud en succesvol te zijn door authentiek te zijn. Authenticiteit is de sleutel. Als je zegt een positieve impact te hebben, moet die echt en zichtbaar zijn. Wanneer het wordt gezien als een truc om meer te verkopen, keert het zich snel tegen je.

Contact

Human Being Management

“If you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.”

– Albert Einstein

Geen enkel bedrijf kan High Performance afleveren zonder betrokken en goed presterende werknemers. Het is daarom van essentieel belang dat talent wordt aangetrokken en werknemers worden geïnspireerd tijdens hun dienstverband. Purpose geleid zijn, zal mensen aantrekken die resoneren met jouw Purpose en die een extra stap zetten omdat ze dat willen, niet omdat het moet of er een extra beloning voor verwachten.

Met Purpose wordt een situatie gecreëerd voor High Performance terwijl je mensen een werkplek hebben om:

  • trots op te zijn
  • plezier te hebben
  • te groeien als mens
  • deel uit te maken van iets groters

Betrokkenheid en loyaliteit verlagen wervingskosten, fouten en risico’s, het verlies van ervaring, terwijl tegelijkertijd de innovatieve en probleemoplossende kracht toeneemt.

Wij hebben de programma’s voor werving en selectie, performance- en talent management, risico en innovatie management die dit mogelijk maken.

Contact

Purpose-vol Leiderschap

“Carve your name on hearts, not tombstones. A legacy is etched into the minds of others and the stories they share about you.”

– Shannon Alder

Purpose geeft leiderschap richting. Het wordt gebruikt als een kompas voor cruciale beslissingen en het bepalen van de strategie. Leiderschap dat de Purpose leeft, laat stakeholders zien waar het bedrijf voor staat.
De kwaliteit en het type leiderschap bepaalt hoe goed uw mensen zich kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen om de risico’s te nemen die nodig zijn om persoonlijk EN als bedrijf te excelleren. Ze vinden de creatieve oplossingen met leveranciers en partners die win-win-samenwerking realiseren die de grenzen van de onderneming verleggen.

Het soort leiderschap dat nodig is voor een Purpose geleide High Performance organisatie kan worden ontwikkeld, getraind en gecoacht. Wij hebben de juiste mensen en tools om dit te doen.

Contact
Assessment of Company leadership at present (free)


3 Purpose als cultuur

“A company is nothing more than a group of people sharing a common purpose”

In dit stadium wordt elk aspect van de organisatie gescreend op de afstemming en ondersteuning van Purpose. Het bedrijf groeit uit tot een echte High Performance organisatie. Dit is een cultuur van transparantie en vertrouwen, waar mensen menen wat ze zeggen en zeggen wat ze vinden, elkaar ondersteunen en uitdagen.
Met het opbouwen van deze cultuur ontstaat er een belangrijk concurrentievoordeel; zaken zoals producten en strategie kunnen worden gekopieerd. Cultuur is complex en uniek en om die reden moeilijk te imiteren.

Assessment of Company culture at present (free)
Contact

Win-Win met alle stakeholders

Cultuur blijft niet binnen de muren van de organisatie. Stakeholders zoals aandeelhouders, leveranciers, partners en klanten maken ook deel uit van uw directe invloedssfeer. In deze fase worden ook zij opgenomen.
Gezien de langetermijneffecten en het opbouwen van echte win-win-relaties met hen, zal het uw positie als een Purposegerichte high performance organisatie verder versterken, toekomst bestendig maken en minder gevoelig voor economische fluctuaties.

Continue Meten

Door ons ‘Stakeholder Continuous Measurement” systeem te gebruiken, meet je voortdurend het welzijn van je stakeholders. De indicatoren functioneren als een vroegtijdige waarschuwing systeem en geven aan als er iets niet goed dreigt te gaan.

Assessment of Stakeholder orientation at present (free)
Contact


4 Purpose als beweging

“Work for a cause, not for applause”

– Grace Lichtenstein

Een Purpose geleide High performance organisatie zijn gaat uiteindelijk over verbonden zijn. Verbonden met jezelf met de mensen om je heen en om hen heen. Dit ontstaat met het begrip van de verantwoordelijkheid om te zorgen voor alles waarmee u verbonden bent.
Purpose geleide High Performance organisaties reiken verder dan hun directe invloedsfeer.
Op basis van hun Purpose verbeteren zij aspecten in de samenleving en de omgeving waarmee ze verbonden zijn. Op deze manier leven ze en bewijzen ze hun Purpose, waardoor ze meer energie geven aan wie ze zijn en hoe ze worden gezien.

Assessment of Company Purpose at present (free)
Contact